به پرنده ی خونگیم چی بدم؟

به پرنده ی خونگیت سرلاک پرنده اگزکت بده

یکی از اصلی ترین دغدغه های پرندگان خانگی، تغذیه آنهاست که در صورت ناآگاهی میتواند جان پرنده را در معرض خطر قرار دهد.